zoeken  contact   extranet Home Home

Nispenaren krijgen een gezicht in Brabantse eregalerij gesneuvelden

21-02-2019


Het kan u inmiddels niet meer ontgaan zijn dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Noord-Brabant werd bevrijd van de Duitse bezetting. Vanwege dit feit heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) enige tijd terug het initiatief genomen om alle informatie, foto’s en verhalen met betrekking tot gesneuvelde Brabantse militairen en verzetsplegers van alle oorlogen van de laatste 75 jaar bij elkaar te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met Stichting Herdenking Brabantse Gesneuvelden.

 

Alle gegevens zijn en worden verwerkt in een speciale website zodat de verhalen over deze mensen niet vergeten worden. De namen van de Nispenaren die voldoen aan de gehanteerde criteria waren al aanwezig op deze website maar verdere informatie ontbrak nog. Wij hebben het initiatief genomen om de informatie die ons bekend is over Jan Suijkerbuijk, Philomena Suijkerbuijk-Cools (opgepakt wegens verzetswerk en omgekomen in Duitsland), Harrie Coenraads (verongelukt tijdens werkzaamheden als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten) en Marinus Scheepers (gesneuveld als dienstplichtig soldaat in Nederlands-Indië) door te geven. Tevens hebben wij afbeeldingen van deze mensen uit onze collectie beschikbaar gesteld. Een beschrijving en afbeelding met betrekking tot Toon van Eekelen (gesneuveld als dienstplichtig soldaat op de Grebbeberg) was reeds door een familielid van hem aangeleverd.


Wij hopen met onze actie een bijdrage geleverd te hebben aan het bewijzen van een laatste eer aan deze gesneuvelden en hun nabestaanden. De gegevens zijn, net als die van andere Brabanders, te bezichtigen op de website: www.brabantsegesneuvelden.nl. De lijst met namen en gegevens wordt nog aangevuld tot 11 september van dit jaar. Vervolgens zal deze digitale eregalerij officieel worden gepresenteerd.


Mocht u aanvullingen hebben op de gegevens over de genoemde personen, dan kunt u die via de eerder genoemde website bij het BHIC aanleveren. Uiteraard mag u dit ook via onze vereniging doen. Want natuurlijk vinden ook wij het belangrijk om het verhaal van alle Nispense oorlogsslachtoffers zo compleet mogelijk te kennen!Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn