zoeken  contact   extranet Home Home

Iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van Nispen kan lid worden van onze vereniging. Ook voor jongeren kan bezig zijn met het verleden van de eigen woonplaats interessant en inspirerend zijn!


Wie de jeugd heeft...heeft de toekomst!

Wij weten - en hebben ervaren - dat het betrekken van de jeugd bij het Nispense verleden speciale aandacht vraagt. Daarom hebben we aantal jaren geleden al nagedacht over een ‘jeugdbeleid’. Dit beleid is gestoeld op twee sporen, namelijk enerzijds via school aandacht besteden aan heemkunde en anderzijds de jeugd meer bij verenigingsactiviteiten proberen te betrekken. De afgelopen jaren heeft dit er toe geleid dat de plaatselijke basisschool een project over Nispen behandelde waarbij ook een wandeling door het dorp werd gemaakt. Tevens is al verschillende malen door leerlingen een speciaal georganiseerd bezoek gebracht aan een tentoonstelling van de kring.


Een eigen site

Veel informatie is op het internet te vinden en we weten ook dat zoeken op het web voor jongeren heel gewoon is. Daarom heeft de vereniging al meerdere jaren een speciale site voor de jeugd. Op deze site vinden jongeren op een eigentijdse manier informatie over het verleden van Nispen, tips voor spreekbeurten en werkstukken of verwijzingen naar andere interessante sites. De site is te vinden via jeugd.heemkundenispen.nl.


Speciale tarieven en activiteiten

Wanneer één van de ouders lid van onze vereniging kan een kind voor slechts € 9,- per jaar eveneens lid worden. Bij activiteiten waaraan ook door jongeren deelgenomen kan worden, houden wij rekening met de jeugd door bijvoorbeeld een verlaagde deelnameprijs te hanteren bij excursies en het organiseren van speciale op de jeugd afgestemde deelactiviteiten tijdens onze reguliere activiteiten. Op deze wijze blijft het voor gezinnen aantrekkelijk om kinderen mee te nemen naar excursies en weten kinderen bijvoorbeeld ook onze kraam op de jaarlijkse braderie in Nispen te vinden.Deel deze pagina


Home  >  Over ons  >  Jeugd  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn