zoeken  contact   extranet Home Home

Bidprentjes

De verzameling bidprentjes bestaat uit meer dan 1.470 bidprentjes met betrekking tot personen die in Nispen geboren of gestorven zijn of daar gewoond hebben.


Toegang: via overzichtslijst. Klik hier voor het overzicht bidprentjes wanneer u het overzicht van de aanwezige prentjes wil raadplegen.


Documentatiecollectie over Nispense organisaties, gebeurtenissen en personen

Deze collectie over Nispense organisaties, gebeurtenissen en personen bestaat onder meer uit jubileaboekjes, reclamefolders, verenigingsbladen, parochieblad, krantenknipsels, enz. in relatie tot Nispen in de breedste zin van het woord.


Toegang: via trefwoordenlijst. Klik hier voor het overzicht trefwoordenlijst wanneer u het overzicht van de beschikbare informatie, geordend naar trefwoorden wilt raadplegen.


Krantenindicering

Er  is afgelopen jaren regelmatig gewerkt aan het noteren van van publicaties in de pers over Nispen en inwoners van het dorp. Daarbij zijn de perioden 1863 tot en met november 1961 en 1972 tot en met 2012 beschreven. De gegevens over de jaren 1863 tot en met 1920, de jaren 1943-1946 en januari 1959 zijn digitaal raadpleegbaar.


Toegang: Grotendeels via indices op papier (aanwezig in het ErfgoedCentrum Nispen) en deels via Excelbestand, klik hier voor het overzicht krantenartikelen.


Overig verzameld archiefmateriaal

Deze collectie bestaat uit allerlei losse onderdelen die niet direct in aanmerking komen voor opname in een van de andere collecties en waarbij Nispen ook niet altijd centraal staat.


Toegang: via inventarislijst. Klik hier voor de inventarislijst van deze collectie..


Veldnamen

De kring verzamelt al meer dan twintig jaar veldnamen die in Nispen gebruikt werden en dat soms nog steeds worden. Een beperkt aantal is via een computerprogramma beschikbaar.


Toegang: deels via geautomatiseerd bestand, deels via overzichtslijsten, zie hiervoor de Documentatiecollectie, trefwoord Toponiemen.

Home  >  Collecties  >  Documentaire verzamelingen en collecties

#top

Contact     Over deze site     Volg ons