zoeken  contact   extranet Home Home

Jaarboek nummer 30 verschenen

21-10-2022


Gisterenavond werd het 30e jaarboek van onze kring gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in dorpshuis Nisipa. Hierbij waren zo´n 30 personen aanwezig die welkom werden geheten door voorzitter Toon van Wesel. Hij ging daarbij ook nog in op het vernieuwde bestuur sinds dit voorjaar en gaf aan dat nieuwe bestuursleden nog steeds welkom zijn.


Nieuwe auteurs gezocht

Daarna was het de beurt aan redactiesecretaris Henk Baselier om te vertellen over de inhoud van het Jaarboek 2022 en de daarvoor verrichtte werkzaamheden door de auteurs en redactie. Tevens deed hij de oproep voor nieuwe auteurs. Er valt nog veel te onderzoeken en te beschrijven als het gaat om het Nispens erfgoed. Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende auteurs blijven die artikelen willen schrijven.


Eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van het jaarboek werd uitgereikt aan de Nispense Lisa Voeten-Verbraak. Zij had haar herinneringen aan voormalig zwembad Zonneland gedeeld ten behoeve van een uitgebreid artikel over dit onderwerp in de nieuwe publicatie. Vervolgens werden de aanwezige auteurs en redactieleden bedankt voor hun werkzaamheden met een exemplaar.


Lezing

Na een korte pauze was het woord aan René Hermans die zich al vele jaren bezighoudt met het Wouwse erfgoed. Hij is al lange tijd betrokken bij de opgravingen en behoud van de restanten van het voormalig kasteel in Wouw. René ging in op de geschiedenis van het complex, de opgravingen, herstelwerkzaamheden en de toekomstplannen van Stichting Kasteel van Wouw.


Stand van zaken molen van Aerden

Na de interessante voordracht over het Wouwse kasteel gaf de voorzitter de aanwezigen de mogelijkheid om nog bepaalde zaken met betrekking tot onze vereniging aan de orde te stellen. Hierop kwam de vraag wat de stand van zaken is rondom de bouwplannen rondom de molen van Aerden en welke rol de heemkundekring daarin neemt.

De voorzitter gaf aan dat de heemkundekring de ontwikkelingen volgt en met diverse betrokkenen contacten heeft. Ook is bij wethouder Van Gestel een verzoek weggelegd om als gemeente Roosendaal het aan de molenberg aangebouwde zagerijlokaal te behouden door aankoop. Er wordt momenteel een nieuwe toegang aangelegd en de vergunning voor het bouwen van woningen op de locatie van de voormalige bijgebouwen van het pand Dorpsstraat 26 is verleend. Vanuit de aanwezigen werd er voor gepleit dat het bestuur actief blijft op dit dossier. Daarmee kan worden voorkomen dat er door gebrek aan aandacht straks sprake is van ontwikkelingen waaraan niets meer te veranderen is. De voorzitter zegde toe deze opmerkingen ter harte te nemen. Met het uitdelen van de jaarboeken aan de aanwezige leden werd de avond afgesloten.


Een aantal foto´s van deze avond zijn te zien in een album op onze websitepagina In beeld.


Leden die niet aanwezig waren op de presentatie krijgen het jaarboek zo spoedig mogelijk thuis bezorgd. Losse exemplaren zijn verkrijgbaar via het secretariaat (info@heemkundenispen.nl | tel. 06-21367540) en kosten € 22.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons