zoeken  contact   extranet Home Home

Veldkapel aan Kerkweg plechtig ingewijd

16-09-2022


Afgelopen zondag werd de veldkapel aan de Kerkweg te Nispen plechtig ingewijd. Met deze speciale gebeurtenis kwam een eind aan het project waar wij als vereniging afgelopen maanden actief mee bezig zijn geweest.


Van bezorgdheid naar heropbouw

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat er bij Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen aan de bel getrokken werd over de situatie van deze veldkapel. Het markante monumentje verkeerde in belabberde toestand en buurbewoners waren bang dat het misschien zou verdwijnen. Samen met de eigenaren, die ook al plannen hadden om de kapel op te knappen, en betrokken dorpsbewoners werd een werkgroep gevormd om de kapel te renoveren. Het werd duidelijk dat volledige heropbouw de beste oplossing was. Dit werd gedaan in dezelfde maatvoeringen. Het enige verschil is de dakoverstek. Ook de directe omgeving werd in de plannen meegenomen. Dit hield in dat er nieuwe bestrating en beplanting werd aangelegd. Ook werden er een rustbank en een informatiebord geplaatst. De plaatsing van een fietsenrek kon niet op tijd meer worden gerealiseerd maar zal binnenkort gebeuren.


Inwijding

Als afsluiting van het project heeft pastoor Marc Lindeijer S.J. van de Sint-Norbertusparochie de gerenoveerde veldkapel aan de Kerkweg op zondag 11 september ingewijd. In de schuur op het landgoed Gienderwijte werden op deze stralende nazomerdag zo’n 50 genodigden en belangstellenden verwelkomd met koffie en gebak. Daarna volgden enkele korte toespraken. Eigenaar Willem van der Kooi van het landgoed informeerde de aanwezigen over de visie met betrekking tot het (natuur)beheer op het landgoed. Namens de heemkundekring vertelde voorzitter Toon van Wesel over de geschiedenis van de kapel en de omgeving. Werkgroepslid Richard Konings gaf een toelichting op het ontstaan van de werkgroep en de uitgevoerde werkzaamheden. Zuster Albertina van de zusters Franciscanessen van Mariadal hield een indrukwekkend verhaal over het leven en werk van de heilige Franciscus van Assisi.


Sint Franciscus
De oorspronkelijke veldkapel was gewijd aan Maria. Het was de uitdrukkelijke wens van de eigenaren dat in de nieuwe kapel een beeld van Sint Franciscus zou komen te staan. Het gedachtegoed van Sint Franciscus spreekt de eigenaren van het landgoed ten zeerste aan: eerbied en zorg voor de schepping. De zusters van Mariadal waren bereid een beeld te schenken dat gerestaureerd werd door atelier Jan Bolders. Na de inzegening van het beeld door pastoor Lindeijer volgde een processie naar de kapel die eveneens werd ingewijd.


Een gezamenlijk project

De werkgroep kijkt met tevredenheid terug op een geslaagde plechtigheid. Het project werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Mastboom-Brosensstichting, het Joost van Roosmalenfonds, het bewonersplatform Nispen en landgoed Gienderwijte. Daarnaast verleenden ook lokale ondernemers en vrijwilligers hun medewerking.


Foto´s van de inwijding kunt u bekijken op onze fotopagina op deze website.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons