zoeken  contact   extranet Home Home

Jaarvergadering 2022: Praat mee over onze toekomst!

27-02-2022


Donderdag 10 maart houden we onze jaarvergadering 2022. De agenda en verslagen over 2021 en de jaarvergadering 2021 kunt u hieronder downloaden. In deze algemene vergadering staat de toekomst van onze vereniging nadrukkelijk op de agenda. Op een aantal belangrijke gebieden gaat het nog steeds goed met onze vereniging. Mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. Al meerdere jaren geven we aan dat uitbreiding van het bestuur noodzakelijk is. Met het terugtreden van René Leijdekkers als voorzitter ontstaat nu een acuut probleem: er blijven dan nog maar twee bestuursleden over.


Bestuursleden gezocht

Wij zijn dringend op zoek naar een aantal mensen die willen toetreden tot het bestuur. Niet om als bestuurslid álles op te pakken en te organiseren maar wel om een aantal taken uit te voeren zoals het penningmeesterschap, ledenadministratie, het vertegenwoordigen van de vereniging in overleggen, het initiëren van activiteiten. En natuurlijk kunnen we ook praten over welke taken eventueel door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Vele handen maken licht werk!


Wanneer er geen uitbreiding komt

Als er geen uitbreiding van het bestuur komt, wordt het steeds lastiger om als vereniging op de huidige manier te blijven functioneren. Dat betekent dat we dan harde keuzes moeten maken. Wat gaan we nog wel of niet doen? Hoe lang houden de resterende bestuursleden het dan vol? En kan onze vereniging nog wel op deze manier blijven bestaan? Samenwerking met de andere heemkundekringen in de gemeente Roosendaal  lijkt misschien op het eerste gezicht een goede oplossing. Maar dit heeft hoe dan ook consequenties. Bij een ‘lichte’ samenwerking zullen we nog steeds een bestuur nodig hebben. Een ‘zware’ samenwerking zal feitelijk het einde van het zelfstandig bestaan van onze heemkundekring betekenen. En dat heeft gevolgen voor een groot aantal activiteiten en werkzaamheden zoals die nu vanuit het bestuur en vrijwilligers plaatsvinden.


Contributieverhoging

U merkt het zelf ook vast wel. Alles is afgelopen jaren duurder geworden. Als heemkundekring hebben wij daar ook mee te maken. Zoals de drukkosten voor het jaarboek, verhoging van huur en consumpties, stijging van de prijs van archiefdozen. En zo kunnen we nog wel doorgaan. Met onze huidige inkomsten kunnen we de stijging niet voldoende compenseren. We zien ook geen mogelijkheden om op dit moment op bepaalde uitgaven te bezuinigen. Want die hebben dan rechtstreeks gevolgen voor de activiteiten de we nu ten bate van het Nispens erfgoed en voor de leden ondernemen. Afgelopen jaarvergadering kwam dit al te sprake. De ledenvergadering heeft toen het principebesluit genomen om tot een contributieverhoging over te gaan. De jaarlijkse ledenbijdrage wordt verhoogd naar 22 euro per persoon (11 euro voor huisgenoten). Ook in relatie tot contributies bij andere heemkundekringen is dit nog steeds een zeer acceptabel bedrag. Tijdens de komende jaarvergadering nemen we het definitieve besluit.


Zoals u leest wordt 10 maart een belangrijke bijeenkomst. Wij hopen daarom dat alle leden eens goed nadenken over de toekomst van onze vereniging en naar de jaarvergadering komen om erover mee te praten!


Documenten

Hieronder kunt u documenten downloaden ten behoeve van onze vergadering. Hebt u daartoe geen mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.


Agenda jaarvergadering 2022


Jaarverslag 2021


Verslag jaarvergadering 2021


 .

Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons