zoeken  contact   extranet Home Home

In the spotlight: Nispen feestte in 1957 en 2007

28-01-2022


Weet u het nog? Deze maand is het 15 jaar geleden dat in de H. Maria Hemelvaartkerk de opvoering plaats vond van ‘Quercus ad Nisipa’. Dat vormde de start van een jaar lang activiteiten onder de titel Nispen Feest! We vierden toen 1050 jaar dorp en 850 jaar parochie. Die viering was een vervolg op het feest 1000 jaar Nispen dat twee weken lang in augustus 1957 werd gehouden.


In the spotlight

In onze verzamelingen hebben we talloze interessante afbeeldingen, objecten en documenten. En hoewel alles online te raadplegen is, is lang niet bij iedereen bekend wat zich allemaal in onze collecties bevindt. Onder de noemer ‘In the spotlight’ zullen we zo nu en dan bijzondere stukken voor het voetlicht brengen. Deze keer staan we stil bij stukken die te maken hebben met de viering van dorpsjubilea.


Foto’s, voorwerpen én documenten

We beschikken over tientallen foto’s en films van deze twee dorpsjubilea. Het meeste daarvan kunt u op de Beeldbank Nispen terug zien. Maar ook in onze Collectie voorwerpen zijn objecten terug te vinden die speciaal gemaakt zijn vanwege de vieringen. De documenten die we al geruime tijd in ons bezit hebben met betrekking tot de feesten in 2007 en 1957, hebben we recent nog beter geordend en geregistreerd. Van Nispen Feest! bewaren we talloze programmaboekjes, uitnodigingen, folders en krantenknipsels. U kunt die terugvinden in onze Documentatiecollectie onder inventarisnummer 015.


Feestcomité Nispen

Van het Feestcomité Nispen dat in 1957 de festiviteiten organiseerde was Pierre Verpalen destijds secretaris. Al een aantal jaren geleden heeft hij archiefstukken van het Feestcomité Nispen aan onze heemkundekring geschonken. De stukken bestaan uit verslagen, correspondentie en aanvullende documentatie met betrekking tot 1000 jaar Nispen, waaronder ook entreekaarten, kaartje van de ballonnenwedstrijd en zelfs een lot van de toen gehouden grote loterij. Alle stukken zijn opgenomen in de Collectie Overige Verzamelde Aanwinsten onder de nummers 0064 tot en met 0070. De stukken gaan niet alleen over de viering in 1957 maar ook over (voorgenomen) activiteiten in de periode tot 1962. Waaronder de organisatie van Koninginnedag, Bevrijdingsdag, jubileum kapelaan Vermeulen, eventuele viering carnaval en actie ten behoeve van 30-jarig bestaan harmonie Sint Caecilia.

Beide feesten maakten een onuitwisbare indruk op de Nispenaren die dit toen hebben meegemaakt en zorgen voor mooie herinneringen. De documenten en alle andere objecten in onze collecties zorgen dat die herinneringen tastbaar zijn en blijven.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons