zoeken  contact   extranet Home Home

Aanwinsten 2021

31-12-2021


Ook dit jaar ontvingen wij regelmatig nieuw materiaal van historische waarde en groeiden onze collecties. We informeren u in het kort over de belangrijkste zaken.


Beeldbank Nispen

Afgelopen jaar groeide onze verzameling afbeeldingen met betrekking tot Nispen en de Nispenaren met 89 stuks. Een belangrijk aandeel hierin vormden de affiches uit de schenking van de organisatie Voorheen People Relax uit 2020, foto´s uit de schenking van de erfgenamen van het echtpaar Verbraak-van Eekelen en recente schenkingen van José Nieuwlaat. Ook ontvingen wij een originele tekening van Albert Yssackers van de familie Schrauwen-Verbocht. Het totaal aantal afbeeldingen bedraagt nu 7.119.


Bidprentjes

Wij ontvingen dit jaar een grote verzameling bidprentjes die door de geloofsgemeenschap H. Maria Hemelvaart afgelopen jaren voor ons zijn bewaard. Henk Baselier heeft deze exemplaren en nog diverse andere ontvangen bidprentjes ingevoerd. Het totaal aantal bidprentjes bedraagt nu 1607 (+125).


Voorwerpen

Dit jaar zijn diverse voorwerpen geïnventariseerd en beschreven. Ook ontvingen wij recent schenkingen van José Nieuwlaat en Inge Aerden. Het aantal objecten nam daarmee met 50 toe tot 565.


Geluidsopnamen

Corrie Schepers-Uijtdehaag heeft in het verleden aan aantal Nispenaren geïnterviewd. Interviews met wijlen Leen Aerts-Verhagen, Louis Schepers, Arjaan Brouwers en Trien Verhoeven zijn nu ook toegevoegd aan de collectie. Daarmee komt de Collectie Geluid op 24 onderdelen (+5).


Collectie Overige verzamelde aanwinsten
Diverse aanwinsten uit afgelopen jaren (zoals van People Relax en uit de schenking van de erfgenamen van het echtpaar Verbraak-van Eekelen) zijn opgenomen in deze collectie. Het totaal aantal onderdelen groeide van 44 naar 60 inventarisnummers.


Overige collecties

Ook de overige verzamelingen zijn in 2021 toegenomen. Door aanschaf van boekwerken, schenking van een dvd, verzamelde en geschonken documentatie over Nispense organisaties, personen en gebeurtenissen of door het inventariseren en gewijzigd registreren van onderdelen in de verzamelingen. Concreet leidt dit tot het volgende: Collectie Film en video 73 items (+15), Collectie documentatie 100 onderdelen (+4) en de Collectie Boeken- en tijdschriften 393 titels (+2). In deze laatste collectie is het aantal aparte onderdelen gegroeid naar 607 items. Met name door toevoeging van de inhoudsopgaven van De Spycker. En er liggen nog steeds allerlei schenkingen te wachten op verdere inventarisatie zoals de fotoalbums die wij dit najaar mochten ontvangen van de erfgenamen van het echtpaar Van Nassauw-Nieuwlaat.


Tips welkom

Weet u meer te vertellen over onze collectie? Aanvullende informatie en tips zijn welkom. Bijvoorbeeld over de afbeeldingen in de Beeldbank Nispen en de objecten in de Collectie voorwerpen. Maar ook bij de andere collecties die we via onze website laten zien is dat mogelijk. U kunt bij het getoonde item direct reageren. We bekijken uw reactie en voegen relevante informatie toe aan de beschrijving.


Schenkingen

Heeft u een schoenendoos met mooie foto’s van Nispen op zolder staan? Of ander materiaal dat u zou willen schenken aan Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen? Laat het ons weten via mail. Wel bekijken we of het betreffende materiaal past binnen in onze collecties en een specifieke relatie met Nispen heeft. Zo nodig verwijzen we u door naar andere organisaties die wellicht gebruik willen maken van uw schenking.


Iedereen waarvan we in 2021 een of meerdere schenkingen mochten ontvangen, willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken!Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons