zoeken  contact   extranet Home Home

Actie voor behoud herdenkingsbord gesneuvelde bevrijders Nispen en omgeving

26-11-2021


Samen met diverse personen en groepen, gaan we een actie starten voor het behoud van een herdenkingsbord uit 1945. Hierop staan de namen van 17 soldaten die sneuvelden tijdens de bevrijding van Nispen en omgeving in oktober 1944. Om het bord te bewaren voor de toekomst is onderhoud nodig in de vorm van restauratie-conservering. Voor de kosten die dit met zich meebrengt, gaan we de benodigde financiën werven.


Historie herdenkingsbord

Het bord stond na de bevrijding enige jaren op de hoek Bergsebaan – Nigtestraat totdat de Vredeskapel aan de Heijbeeksestraat werd ingewijd in 1946. Tijdens de voorbereidingen voor een tentoonstelling van onze vereniging over de Tweede Wereldoorlog in 1994, kwam het houten herdenkingsbord te voorschijn. Het werd toen als object geëxposeerd en vervolgens kwam het bord in het bezit van onze heemkundekring.


Remember October 1944

Oktober 2021 begon Geert Jacobs, woonachtig aan de Essenseweg nabij de grens Essen-Nispen, met een speuractie naar alle gesneuvelde soldaten in Essen, Nispen en Roosendaal tijdens bevrijding oktober 1944. Hij wil alle soldaten een ´gezicht´ geven om hen zo nooit te vergeten. Via zijn Facebookpagina Remember October 1944 - Operation Suitcase Essen-Nispen-Roosendaal kreeg hij al gauw veel support en gingen velen met hem mee zoeken. Ook vanuit Groot-Brittannië en Canada kwam al snel reactie.


The Dutch Polar Bears

Daarnaast kreeg Geert bijval van Johan Pieters, lid van de groep The Dutch Polar Bears. Hij toont ook veel interesse voor de gesneuvelde soldaten.

Vandaar dat zij het verzoek deden om het houten bord te mogen zien. Beide heren zagen dat het in zeer slechte staat was. Zij waren van mening dat dit herdenkingsobject niet verloren mocht gaan en snel zou moeten worden gerestaureerd. Ook het bestuur van onze heemkundekring, eigenaar van het bord, werd geïnformeerd over de toestand van het bord en het idee om daar wat aan te doen.


Op zoek naar geld voor behoud herdenkingsbord

Er werd contact gezocht met de Essense restaurateur Luc Roosen, van het bedrijf Raymakers-Rossen v.o.f. Dit bedrijf uit Essen houdt zich bezig met onderzoek, conservatie en restauratie van beeldhouwkunst en steenachtige materialen. Na onderzoek bleek dat het historische bord in zijn huidige staat nog goed is te restaureren, dan wel te conserveren, en zo kan worden behouden voor de toekomst. Het genoemde bedrijf wil het bord, tegen een zeer schappelijk bedrag, restaureren voor de heemkundekring. Hieraan is wel een kostenplaatje verbonden dat hopelijk door gezamenlijke inspanning van bovenstaande groeperingen bij elkaar zal worden gebracht door middel van crowdfunding, subsidie en giften.


Alle initiatiefnemers hopen dat het project zal slagen en dat op die manier een stukje Nispens erfgoed, dat zo nadrukkelijk is verbonden met de Tweede Wereldoorlog, bewaard kan blijven voor de toekomst. Uiteraard gaat u hierover nog meer horen!Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons