zoeken  contact   extranet Home Home

Wij zijn 30! Waar staan we nu?

27-10-2021


Vorige week vrijdag, 22 oktober, was het precies 30 jaar geleden dat een aantal Nispenaren het initiatief namen om een nieuwe vereniging op te richten, een heemkundekring. Het was aanleiding om daar tijdens de jaarvergadering bescheiden aandacht aan te besteden. Die algemene ledenvergadering vond een dag eerder plaats.

‘Hoe verder’ als rode draad

In de afgelopen drie decennia heeft de vereniging zich volop ontwikkeld. Nu ‘we’ 30 zijn, komt de vraag: hoe nu verder? Wat willen we met onze toekomst en welke weg gaan we daartoe bewandelen? Eigenlijk was dat min of meer de rode draad tijdens de afgelopen ledenvergadering. Allereerst omdat uitbreiding van het bestuur zeer dringend gewenst is. En door de ‘vergrijzing’ loopt ook het aantal actieve leden terug. De ongeveer 25 aanwezigen bogen zich daarnaast over de financiën van de vereniging. De jaarrekening 2020 vertoonde een negatief resultaat door toenemende structurele uitgaven waar onvoldoende inkomsten tegenover staan. Daarom werd het principebesluit genomen om de contributie met ingang van 2022 te gaan verhogen. Ook met het besef dat het lidmaatschapsgeld voor onze vereniging in vergelijking met omliggende heemkundekringen aan de lage kant is. Volgend jaar valt daarover een formeel en definitief besluit.


Wat vinden we belangrijk?
We hebben dus te maken met allerlei kostenstijgingen zoals voor bijeenkomsten in het dorpshuis en bij aanschaf van materiaal maar bijvoorbeeld ook met structurele uitgaven voor de huur van ruimte in het Wit Gele Kruisgebouw en het (digitale) beheer van onze verzamelingen. We hebben nu eenmaal ruimte nodig om alles wat we willen bewaren fatsoenlijk en redelijk toegankelijk op te bergen. In 30 jaar hebben we van alles actief verzameld en ook regelmatig ontvangen. Door het digitaal beheer is het mogelijk om via internet onze afbeeldingen, documenten en voorwerpen te raadplegen. Niet alleen voor vrijwilligers van onze vereniging maar voor iedereen die onderzoek doet of belangstelling heeft voor het Nispens erfgoed. Het digitaal beschikbaar stellen van deze informatie voorkomt ook dat (kwetsbaar) materiaal steeds onnodig uit- en ingepakt moet worden. De keuzes om aan dit soort zaken een substantieel deel van de contributie te besteden, zijn in het verleden bewust gemaakt. Of we dat als vereniging (nog steeds) belangrijk vinden of dat we onze aandacht, energie en geld aan andere zaken moeten besteden, is iets om verder over na te denken en te bespreken.


Samenwerken

Ook in gesprekken over samenwerken met de andere twee heemkundekringen in onze gemeente is het belangrijk om te weten wat we zelf als heemkundekring willen. Bij dit onderwerp bleek dat de aanwezige leden geen bezwaar hebben dat het bestuur hierover komende tijd gesprekken gaat voeren. Maar het is wel belangrijk dat leden betrokken blijven bij de stappen in het traject. Vooralsnog is niet helder in welke vormen eventuele samenwerking gaat plaatsvinden en wat dit dan betekent voor onze eigen heemkundekring. Ook een onderwerp waarvan het belangrijk is om daarover in gesprek te blijven tussen bestuur, vrijwilligers en leden.  


Presentatie jaarboek

Na afloop van de jaarvergadering werd het 29e jaarboek van onze heemkundekring gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek werd aangeboden aan Eugène van de Biggelaar uit Roosendaal. Zijn familie was een van de families in onze regio die in 1920 Weense kinderen opvingen. Herinneringen daaraan die bij hem en andere mensen bekend zijn over de opvang, komen ter sprake in een uitgebreid artikel van Henk Baselier over dit onderwerp. Tevens werden de overige aanwezige auteurs en de redactieleden bedankt voor hun werkzaamheden en ontvangen zij eveneens een exemplaar van de nieuwe uitgave.


Dit zijn wij

Vanwege het 30-jarig bestaan van onze vereniging hebben we ook een korte promotiefilm gemaakt over waar we als heemkundekring voor staan en wat we doen. U kunt deze film bekijken op onze Facebookpagina en op ons Youtubekanaal.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons