zoeken  contact   extranet Home Home

´Koninklijk´ wandelen

18-04-2021


Volgende week vieren we Koningsdag. Een geschikte aanleiding om weer eens op zoek te gaan naar links tussen Nispen en ons koningshuis. Dat doen we deze keer met het buitengebied ten oosten van ons dorp. De meesten onder u zullen wel weten dat de heerlijkheid Nispen en de vrijheid Roosendaal eeuwenlang deel uitmaakten van ´de baronie van Breda´. Het bezit daarvan kwam via een huwelijk in de Middeleeuwen terecht bij de Duitse graven van Nassau, later de prinsen van Oranje-Nassau. Naast talloze heerlijke rechten had het huis van Oranje-Nassau ook veel eigendommen in de baronie. Onder andere de heidevelden in het gebied tussen wat nu de Turfvaartsestraat en de Nederheide is. Ook het Rozenven maakte deel uit van dit gebied.


Prins Frederik

Na de Franse tijd bleef dit gebied in bezit van de familie en was koning Willem I formeel eigenaar. Toen hij in 1840 aftrad, kwamen op grond van een wet uit 1816, de renteambten van Oranje-Nassau  in West-Brabant toe aan de jongere broer van koning Willem II, namelijk prins Frederik  der Nederlanden. In 1844 verkocht deze Frederik zeer veel van zijn West-Brabantse eigendommen, waaronder ook de heide tussen Nispen en Roosendaal, aan de Staat der Nederlanden. Het Rucphense deel van het Rozenven bleef toen nog buiten deze verkoop.


Louis Gihoul

Om extra inkomsten te verwerven, verkocht de Staat der Nederlanden drie jaar later de voormalige prinselijke domeingronden. De nieuwe eigenaar werd de uit Lille afkomstige en in Brussel wonende Louis Gihoul. Hij was ook eigenaar van domein Hemelrijk net over de grens in Essen en kocht in het grensgebied tussen Kalmthout, Huijbergen, Wouw en Roosendaal zeer veel ‘woeste grond’ op. Trouwe lezers van onze jaarboeken zullen de naam van Gihoul om die reden ook weleens in onze jaarboeken zijn tegengekomen. Nog bekender is hij vanwege zijn rol bij de spoorwegverbinding Antwerpen-Roosendaal. In 1852 werd Gihoul concessiehouder voor deze spoorlijn en wist het zo te regelen dat de verbinding vlak voor de toegang van zijn landgoed Hemelrijk kwam te liggen.


Natuurgebied Visdonk

In 1874 verkocht de familie Gihoul de heide en haar deel van het Rozenven. Na nog enkele keren van eigenaar te zijn gewisseld kwam het heidegebied, samen met de gronden van het eigenlijke Visdonk dat hiervan ten noorden ligt, in 1952 handen van de gemeente Roosendaal en Nispen. Sinds 2010 is Natuurmonumenten eigenaar van de natuurgronden in het noordelijke en zuidelijke gebied en is dit gehele gebied tegenwoordig bekend als landgoed Visdonk.


Wij hopen dat u met deze historische informatie de volgende keer met nog meer belangstelling door dit heide- en bosgebied loopt. En met zo’n mooi natuurgebied in ons buitengebied, kan iedereen zich ‘de koning te rijk’ voelen!


Meer weten?

Bovenstaande informatie is grotendeels gebaseerd op publicaties van M.C.J. Broos over landgoed Visdonk in het tijdschrift van Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale (nr. 45 2004 en nr. 46 2005). Deze tijdschriften zijn ook aanwezig in de collectie van onze heemkundekring.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons