zoeken  contact   extranet Home Home

Flinke groei collecties in 2020

09-01-2021


Januari is voor veel organisaties het moment om terug te blikken naar behaalde resultaten in het voorbij jaar. Ook als heemkundekring houden we al jaren allerlei ontwikkelingen bij. Als we kijken naar onze collecties mogen we constateren dat deze in 2020 flink zijn gegroeid.

Groei

Het aantal boeken- en tijdschriftentitels nam met ruim 40 titels toe. Onze documentatieverzameling groeide door en de Beeldbank Nispen kwam per 31 december 2020 uit op een stijging van 130 items. Groei was er ook voor de collectie Overig Verzameld Archiefmateriaal en de collectie Voorwerpen nam met bijna 200 geregistreerde objecten toe.


Schenkingen

De reden van de groei van deze verzamelingen komt vooral doordat afgelopen jaar behoorlijk wat tijd gestoken is in ‘achterstallig onderhoud’ voor wat betreft het registeren en opbergen van allerlei items. Maar zeker ook door aanwinsten van allerlei documenten en objecten uit schenkingen. Met name door de erfgenamen van het echtpaar Geert en Maria Verbraak-van Eekelen, de zoons van wijlen Cees Wiericx en de organisatie Voorheen People Relax. Ook in het nieuwe jaar zullen we nog bezig zijn om de schenkingen verder te verwerken. En natuurlijk nemen onze collecties ook toe door dat we zelf van alles verzamelen met betrekking tot Nispen en de Nispenaren.

Website en sociale media

Met het verzamelen van dit alles leggen we ‘het verhaal van Nispen’ vast, voor nu en voor de toekomst. En geven we natuurlijk bekendheid aan het erfgoed van Nispen. Onze digitale communicatiemiddelen helpen ons daar bij. Onze website en de speciale themawebsites waren afgelopen goed voor ruim 16.000 bezoeken. Daarnaast volgen mensen ons via Youtube, Twitter en Facebook. Wat die laatste betreft is het mooi te constateren dat het aantal volgers met 40 personen in 2020 is gegroeid.

Via het onderdeel Collecties op onze website kunt u alle verzamelingen raadplegen.


In het later dit jaar te verschijnen jaarverslag van onze vereniging wordt uitgebreid teruggeblikt op alle ontwikkelingen bij onze heemkundekring.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons