zoeken  contact   extranet Home Home

In memoriam: Maria Verbraak-van Eekelen

29-07-2020


Op zondag 26 juli 2020 overleed ons lid Maria Verbraak-van Eekelen op 85-jarige leeftijd. Zij heeft veel voor onze vereniging betekend.


Vanaf de oprichting in 1991 was Maria een actief lid van Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. Haast bij alle activiteiten was zij aanwezig. Meestal in het gezelschap van haar echtgenoot Geert die in april van dit jaar overleed. Samen hielpen ze mee met het organiseren van tentoonstellingen. Ook droeg Maria haar steentje bij aan het samenstellen van fotoboekjes en andere brochures van de heemkundekring. Daarnaast kon men altijd op haar een een beroep doen voor informatie over vele (oud-)Nispenaren.

Maria was eveneens vanaf het begin, in 1993, lid van de redactie jaarboek en schreef twintig jaar lang de Kroniek van Nispen van het voorafgaande jaar. Tevens verzamelde zij hiervoor alle krantenknipsels uit de dag- en weekbladen. Voor het jaarboek schreef zij ook nog een kleine dertigtal andere artikelen van uiteenlopende aard. Omdat zij geen rijbewijs had, reed Maria vele kilometers op haar fiets om bij de mensen informatie te verzamelen. Het sociale praatje wat hieruit volgde was minstens zo belangrijk voor haar.

In 1993 verscheen haar eerste artikel met de titel Nispen en de sigarenindustrie en in 2017 schreef zij haar 25ste en tevens laatste artikel: Het Zuivelhuis-Textielhuis te Nispen. Maria was als redactielid altijd kritisch bij het lezen van de artikelen die in het jaarboek werden geplaatst. Ieder puntje moest op de i en de juiste namen bij de foto’s.

Hierna deed ze een stapje terug vanwege haar afnemende gezondheid en die van Geert. Enkele jaren volgde zij de redactie nog wel vanaf de zijlijn. In het najaar van 2019 verhuisden Maria en Geert, met pijn in het hart, naar woon-zorgcomplex De Pastorie in Nispen. Aangezien zij zelf geen gezin hadden, was het daar al gauw weer de zoete inval van familie en bekenden en raakten ze er een beetje gewend. Helaas kwam daar door de coronacrisis een eind aan. Dat het verblijf daar uiteindelijk zo kort zou zijn, hadden we niet verwacht.


Maria, bedankt voor al jouw inzet voor de heemkundekring van Nispen en de redactie in het bijzonder!


Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en redactie jaarboek heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
#top

Contact     Over deze site     Volg ons