zoeken  contact   extranet Home Home

Jaarvergadering 2020: veel aandacht voor toekomst vereniging

24-01-2020


De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze heemkundekring zal gehouden worden op donderdag 20 februari aanstaande. Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda dit jaar: uitbreiding van het bestuur is hoogst noodzakelijk en we gaan in op de ontwikkelingen met betrekking tot samenwerking tussen de drie heemkundekringen in de gemeente Roosendaal.


Tijdens de vergadering zal het bestuur via het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Tevens zullen er bestuursverkiezingen plaatsvinden. Penningmeester Kees Schrauwen is aftredend en zal zich niet herkiesbaar stellen. Dat betekent dat er binnen het bestuur een tweede vacature ontstaat, waarvoor nog geen kandidaat gevonden is om deze in te vullen. Bestuursuitbreiding is dan ook dringend gewenst. Indien u interesse heeft om bestuurslid te worden, of iemand kent die hiervoor mogelijk belangstelling heeft, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen via het secretariaat (info@heemkundenispen.nl | 0165-365210) of een van de andere bestuursleden.


Tijdens de vorige jaarvergadering heeft het bestuur meegedeeld dat er onderzocht zou worden of er tot een nauwere samenwerking gekomen kan worden tussen de drie erfgoedverenigingen in de gemeente Roosendaal. Het bestuur zal de leden tijdens de vergadering informeren over de laatste stand van zaken op dit gebied.


U ziet: er zijn belangrijke dingen te bespreken die verband houden met de toekomst van onze vereniging, zowel op korte als op langere termijn. Laat de kans niet voorbij gaan om als lid mee te praten en mee te denken met het bestuur. De mening en advies van de leden worden door het bestuur zeer gewaardeerd en uw aanwezigheid alleen al, wordt als een teken van steun ervaren.


Wij hopen u te mogen verwelkomen op 20 februari in Dorpshuis Nisipa voor de Jaarvergadering 2020, aanvang 20.00 uur. De officiële uitnodiging ontvangen de leden tegelijk met de eerstvolgende nieuwsbrief. Alle vergaderstukken zijn vanaf 1 februari te raadplegen via de website of op te vragen via het secretariaat (info@heemkundenispen.nl | 0165-365210).Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn