zoeken  contact   extranet Home Home

Presentatie jaarboek 2019 en lezing goed bezocht

09-11-2019


Afgelopen donderdag 7 november werd het 27e jaarboek gepresenteerd tijdens een goedbezochte bijeenkomst in Dorpshuis Nisipa. Daarna volgde een boeiende lezing door dr. Jan van Oudheusden over de bevrijding van Zuid-Nederland en het leven in bevrijd gebied.


Na een woord van welkom aan alle aanwezigen en enkele mededelingen door voorzitter René Leijdekkers, sprak Henk Baselier namens de redactie. Omdat er in het jaarboek veel aandacht is voor 75 jaar bevrijding, las Henk een verhaal voor waarin goed tot uitdrukking kwam wat voor leed de oorlogshandelingen met zich meebrachten. En hoe ook (onschuldige) burgers hiervan het slachtoffer werden.Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Nispenaar Frank Matthijssen. Als fanatiek hardloper was hij samen met zijn vrouw Anny, van wie een zusje en een broertje om het leven kwamen tijdens de bevrijding van Nispen, initiatiefnemer van de estafettetocht Lopen in Vrijheid. Een groep van 40 Nispense atleten bracht eind oktober de fakkel met het bevrijdingsvuur van Arromanches-les-Bains naar Nispen.


Het jaarboek bevat een artikel van Inge Aerden dat gewijd is aan de aan de route die de Britse bevrijders 75 jaar geleden aflegden van Normandië naar Nispen. Huub Klaassen probeert in zijn artikel antwoord te vinden op de vraag of de koorbank uit de oude Nispense kerk bij het hoofdaltaar heeft gestaan, of diende als afsluiting van een zijaltaar. Marius Broos schreef een bijdrage over de voormalige textielfabriek DELANA waar ook heel wat Nispense meisjes en vrouwen werkzaam waren. De kroniek van Nispen 1918, met daarin veel feiten overhet laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, werd samengesteld door Loes Gommeren – van Eekelen. Een uitgebreid overzicht van alle nieuwsfeiten is door Corrie Verbraak – van Haperen bijeengebracht in de kroniek van Nispen 2018. Ook het jaarverslag 2018 van heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen is opgenomen in het jaarboek.


Het jaarboek omvat 136 pagina’s en is rijk voorzien van kleurenafbeeldingen. Leden die het volledige bedrag aan contributie betalen hebben recht op een gratis exemplaar van het jaarboek. Losse exemplaren zijn te koop via het secretariaat (info@heemkundenispen.nl | 0165-365 210) en kosten € 18.


Aansluitend op de presentatie van het jaarboek verzorgde dr. Jan van Oudheusen een lezing over de periode september 1944 – voorjaar 1945. Volgens deze gerenommeerde provinciaal historicus is het beeld van die laatste oorlogsmaanden in de loop der tijd bij het ‘grote publiek’ – vanuit een Randstedelijk perspectief – steeds meer beperkt tot de Slag om Arnhem en de Hongerwinter. Zo was tot voor kort de Slag om de Schelde – de grootste militaire operatie uitgevoerd op Nederlands grondgebied en van cruciaal belang voor de geallieerde opmars – in de woorden van Van Oudheusden “het best bewaarde geheim van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog”. In het eerste deel van de lezing werd uitgebreid ingegaan op de bevrijding van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg door de Canadese, Britse, Amerikaanse en Poolse strijdkrachten. Een kaartje met de frontlijn 90 dagen na D-Day en de geringe verschuiving in de drie maanden daarna vatte in één beeld samen hoe hevig de tegenstand van het gehergroepeerde Duitse leger was geweest. Geen vlotte bevrijding zoals op Dolle Dinsdag 5 september nog werd verwacht, maar een hevige strijd die verwoesting en menselijk leed met zich bracht.


Na de pauze ging de spreker in op de situatie in bevrijd gebied waar de bevolking ondervond dat de levensomstandigheden na de Duitse bezetting niet onmiddellijk verbeterden. Er was gebrek aan voedsel, kleding en schoeisel. Er waren nauwelijks bouwmaterialen om gebouwen, wegen en bruggen te herstellen. Reizen, postverkeer en telefonie waren aan beperkingen gebonden. Het gedrag van de als helden ontvangen bevrijders gaf soms aanleiding tot ergernis doordat zij zich schuldig maakten aan vernieling, diefstal en de meisjes versierden. Vanwege de tijd kon Van Oudheusden niet uitgebreid ingaan op zaken als het herstel van het binnenlands bestuur, de internering en berechting van collaborateurs en de terugkeer van de gevangenen uit de Duitse concentratiekampen.


Uit de reacties tijdens de pauze en na afloop bleek dat de spreker de ongeveer 40 aanwezige belangstellenden van begin tot eind had weten te boeien. We kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde activiteit.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn