zoeken  contact   extranet Home Home

Veel aandacht voor toekomst bestuur tijdens jaarvergadering 2019

01-03-2019


Donderdagavond 28 februari vond de jaarvergadering van onze heemkundekring plaats. Of het nu aan het naderende carnaval lag of omdat er geen andere activiteit naast de ledenvergadering plaats vond, feit was wel dat er sprake was van een matige opkomst. Nog geen twintig leden waren aanwezig. En dat was jammer omdat we afscheid namen van bestuurslid Toine Rens, er gesproken werd over 75 jaar bevrijding en de toekomst van het bestuur ook nog op een andere manier aan de orde kwam.


Maar voor het zover was, werd iedereen welkom geheten met de gebruikelijke koffie met koek en opende voorzitter René Leijdekkers de vergadering. Vervolgens werd teruggeblikt op de vorige jaarvergadering en het jaar 2018 door secretaris Inge Aerden en daarna was het de beurt aan penningmeester Kees Schrauwen om in te gaan op de financiële situatie van de vereniging. De commissie rekening en verantwoording had geconstateerd dat de financiële administratie over 2018 prima in orde was, de jaarrekening kon door de leden worden goedgekeurd. Daarnaast ging de penningmeester ook nog kort in op de begroting voor dit jaar. Het feit dat kosten stijgen en inkomsten niet evenredig toenemen blijft een belangrijk aandachtspunt.


Nadat in de pauze beelden waren vertoond met de activiteiten van 2018, was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Inge Aerden was herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen. Toine Rens had al eerder aangegeven zijn bestuurslidmaatschap na zeven jaar te willen beëindigen na deze jaarvergadering. Hij werd bedankt voor zijn inspanningen afgelopen jaren en dat werd begeleid met een blijk van waardering. Toine gaf aan als Roosendaler veel geleerd te hebben over Nispen en vertelde dat hij in toekomst zeker nog als lid actief zou blijven. Voor de laatste keer nam hij de leden mee in het activiteitenprogramma voor dit jaar waarin ook veel aandacht zal zijn voor 75 jaar bevrijding. Onze kring werkt daarbij samen met meerdere organisaties uit Nispen.


Door het terugtreden van Toine Rens bestaat het bestuur nu uit vier personen. Het feit dat Kees Schrauwen heeft aangegeven in 2020 te gaan stoppen als penningmeester betekent dat er volgend jaar nog maar drie personen overblijven. Indien er geen leden bereid zijn om toe te treden tot het bestuur ontstaat dan een onwenselijke situatie. Daarmee samenhangend maakte de voorzitter de aanwezigen bekend dat er momenteel een verkenning plaatsvindt door de drie heemkundekringen in de gemeente Roosendaal naar hoe samenwerking het probleem om voldoende bestuursleden te vinden, opgelost kan worden. Want gebrek aan bestuursleden speelt niet alleen bij onze heemkundekring maar bij ook andere verenigingen. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen vanuit de ledenvergadering aan het bestuur over dit onderwerp kwam wel naar voren dat samenwerking op termijn gevolgen zal hebben. Hoe en in welke mate is nu nog niet aan te geven. Als er meer duidelijkheid is over de uitkomsten van de verkenning zal het bestuur daarop terugkomen bij de leden. Maar het is ook helder dat wanneer er geen nieuwe bestuursleden in de toekomst bijkomen, de noodzaak tot het maken van keuzes voor samenwerkingsvormen voor onze vereniging steeds groter zal worden.


Na afsluiting van dit onderwerp, kon de vergadering worden beëindigd. De eerstvolgende activiteit van onze kring is de Winterwandeltocht op 10 maart a.s.Deel deze pagina

Home  >  Actueel  >  Nieuws  

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn