zoeken  contact   extranet Home Home

Inhoud Jaarboek 2002


Deel I. Parochie, pastoors en parochianen. Bijdragen over de kerkgeschiedenis en geloofsbeleving te Nispen ter gelegenheid van de fusering van de parochie Heilige Maria Hemelvaart met De Ark


Parochie, pastoors en parochianen. Redactionele verantwoording

Bladzijde 8-10


C.M.A.J. Uijtdewilligen

De parochie Nispen. Een geschiedenis van eeuwen

Bladzijde 11-25


H. Baselier

"(Eer)waardig wonen". De "Oude Pastorij" te Essen en de pastorie te Nispen

Bladzijde 26-38


J. Verster

Kerkmeubelen uit Nispen...in Roosendaal

Bladzijde 39-43


M. Verbraak-van Eekelen

De zeven sacramenten

Bladzijde 44-65


H. Baselier

Norbertijnen in de parochie Nispen. De pastoors tot 1802

Bladzijde 66-73


C.M.A.J. Uijtdewilligen

Het kerkbestuur in de periode 1862-1950. Een onderzoek op basis van de overgeleverde notulen

Bladzijde 74-91


L. Vercammen

Twee reizen naar Den Haag

Bladzijde 92-97


H. Baselier

Nispense pastoors, 1802-2002

Bladzijde 98-114


J.C.M. de Jong

Donatus in Nispen

Bladzijde 115-121


J. Bastiaensen

De verdwenen grafzerken uit de oude kerk van Nispen

Bladzijde 122-135


H. Baselier

De Aartsbroederschap van de Heilige Familie

Bladzijde 136-141


J.M.W. Hopstaken

Wonen in de kerk: Het huis van de dominee te Nispen, 1648-1747

Bladzijde 142-150


M. Verbraak-van Eekelen

"Voor kerk en paus". Kerkelijke onderscheidingen voor Nispenaren

Bladzijde 151-160


M.C.J. Broos

De parochiebezittingen van Nispen, 1832-1940

Bladzijde 161-172


H. Baselier

Het Genootschap van de Heilige Kindsheid

Bladzijde 173-180


P. Verpalen

Fusie van parochie H. Maria Hemelvaart Nispen

Bladzijde 181-195


Deel II. Jaarboek 2002


J. Kerstens

Kroniek van Nispen in 1901

Bladzijde 196-203


M. Verbraak-van Eekelen

Kroniek van Nispen in 2001

Bladzijde 204-222


H. Baselier

Jaarverslag heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen over 2001

Bladzijde 223-234


Errata Jaarboeken 2000-2001

Bladzijde 235Home  >  Uitgaven  > Jaarboeken  >  Jaarboek 2002

#top

Contact     Over deze site     Volg ons