zoeken  contact   extranet Home Home

Sporen die het verleden verlengen

Nispen is een oud dorp...dat werd in het verleden vaak geschreven in allerlei publicaties. Maar het duurde lange tijd voordat daar echt concrete bewijzen voor waren. Vanaf 1990 zijn er aantal archeologische onderzoeken verricht in Nispen die belangrijke informatie hebben geleverd voor de (oudste) geschiedenis van het dorp. Niet langer is ‘de oorkonde uit 1157’ het oudste bewijs voor het bestaan van het dorp maar zijn er oudere sporen gevonden die het verleden van het dorp aanzienlijk hebben verlengd. Reeds voor het begin van onze jaartelling woonden er al mensen op de plek die we nu Nispen noemen. Via deze pagina kunt u meer over lezen over de verschillende archeologische onderzoeken die in de voorbije decennia hebben plaatsgevonden.


Waarom archeologisch onderzoek?

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en is belangrijk om te behouden. Bij bewerking van de grond, zoals het bouwrijp maken van een kavel voor bouwwerkzaamheden, wordt de bodem verstoord waardoor heel vaak eventuele sporen uit het verleden onherstelbaar vernietigd worden. Omdat archeologisch onderzoek kan bijdragen om meer te weten te komen over de oudste geschiedenis van een plaats of gebied is het belangrijk om hiermee zorgvuldig om te gaan. Vanaf 2007 is de verplichting tot archeologisch onderzoek in wetgeving vastgelegd op basis van het Verdrag van Malta uit 1992.Home  >  Nispen  >  Bodemschatten

#top

Contact     Over deze site     Volg ons

> Kasteel Moerendaal


> Zandvang Molenbeek


> Oostmoer

> Voormalige pastorie en tuin


> Rozenakker


> Turftuin en Sprengepad